טלפון: 08-9238680
08-8665474
עמוד הבית מידע כללי וסדרי רישום

מידע כללי וסדרי רישום

מידע כללי וסדרי רישום

הרשמה :

במרכז להשכלת מבוגרים , רחוב העצמאות 54 , פינת ההגשמה , סיטי , אשדוד.

ימי רישום :

א' – ד' – 8:00-14:00

ה' – 8:00-16:00

דמי רישום : 30 ₪

לא יוחזרו במקרה שהלומד מבטל את הקורס , כל קורס נוסף במהלך השנה – פטור מדמי רישום.

תנאי הרשמה ותשלום:

ניתן לשלם במזומן , בכרטיס אשראי ובתשלומים נוחים ללא ריבית והצמדה.

במקרה של ביטול ההרשמה לפני פתיחת הלימודים , יחויב הלומד בדמי רישום.

במקרה של ביטול ההשתתפות לאחר המפגש הראשון , יחויב הלומד במחיר המפגש ודמי הרישום.

החל מהמפגש השני – לא יוחזרו דמי הלימוד.

כל בקשה או הודעה על ביטול ההשתתפות חייבת להימסר בכתב בצרוף הקבלה המקורית על תשלום שכר הלימוד.

אי השתתפות זמנית בשיעורים לא תזכה תלמיד בהחזר כלשהו מדמי הלימוד.

בנסיבות רפואיות שאינן תלויות בו , נעדר תלמיד יותר משישה שבועות , ידון הדבר לגופו של עניין.

פתיחת  כל קורס ,סדנא ,טיול והרצאה מותנה במספר הנרשמים. המרכז שומר לעצמו זכות לשנות את מועדי הקורסים. לא ניתן להעביר הרשמה לאדם אחר. אין לעבור מקורס לקורס ללא אישור.

המשתתף מחויב  ליום / ולקורס שאליו נרשם

אם תלמיד מבקש לשנות את היום או את הקורס , אין המשרד אחראי לשינוי או להחזר כספי , אלא במידה ויתאפשר הדבר על בסיס מקום פנוי.

*התקנון של אופק לא חל על קורס צרפתית

*הקתדרה שומרת לעצמה את הזכות לביטול או לשינויים כתוצאה מאילוצים!

*אין החזר כספי .